Address: Nikou Christodoulou 2 Polemi, 

Paphos, 8549

Phone: 70 006 664

Mobile: 99 624 929

Fax: 26 632 091